Вы тут

тавары

​Ці вырасце цана на імпарт?
0 1678

​Ці вырасце цана на імпарт?

Падняліся стаўкі падатку на дадатковую вартасць на ўвоз некаторых тавараў.

Міншчына нарошчвае экспарт
0 757

Міншчына нарошчвае экспарт

Прадукцыя сельскай гаспадаркі і харчовыя тавары, вырабленыя на Міншчыне, пастаўляюцца ў 58 краін свету.

0 1225

Што набываюць на айчыннай таварнай біржы?

Ад блуз і картак да алею і піловачніка.

0 1455

ЗША прыпынiлi санкцыi ў дачыненнi да дзевяцi нашых прадпрыемстваў

Карныя меры ў дачыненнi да iх прыпынены на 6 месяцаў — да 30 красавiка 2017 года.

0 1863

Упершыню за апошнія 6 гадоў у Беларусі зафіксавалі невялікую дэфляцыю

Зразумела, што ў апошні месяц лета ўсе мы чакаем зніжэння цэн. 

0 651

Зня­лі з про­да­жу больш за 200 най­мен­няў та­ва­раў

Скла­дан­нем больш чым 30 пра­та­ко­лаў аб ад­мі­ніст­ра­цый­ных пра­ва­па­ру­шэн­нях скон­чы­лі­ся пра­вер­кі ганд­лё­вых аб'­ек­таў Лі­ды, Ваў

0 1097

Мо­жам, ка­лі за­хо­чам

Ай­чын­ныя вы­твор­цы ства­ра­

0 821

«Мы не па­він­ны са­ро­мец­ца ай­чын­ных та­ва­раў…»

Тым больш што іх коль­касць у кра­мах хут­ка па­вя­лі­чыц­ца

0 627

У ін­та­рэ­сах спа­жыў­ца

Прэ­зі­дэнт Аляк

0 570

Ка­му гэ­та трэ­ба?

Пры­ня­тае ра­шэн­не аб пош­лі­нах на ім­парт на­шых та­ва­раў ка­рыс­ці Укра­і­не не пры­ня­се