Вы тут

Велікабрытанія

0 1629

Аўтамабіль наехаў на натоўп людзей на Вестмінстэрскім мосце ў Лондане

Пяць чалавек загінулі і больш за 40 атрымалі раненні.

0 1452

Навукоўцы падлічылі ўсе расліны

У Каралеўскім батанічным садзе ў Вялікабрытаніі правялі першае усёабдымнае абследаванне сусветнай флоры.

0 792

Гер­ма­нія пач­не шпі­ё­ніць за ЗША і Вя­лі­ка­бры­та­ні­яй

Урад Гер­ма­ніі мае на­мер па­чаць са­чэн­не за пра­цай аген­таў ЗША і Вя­лі­ка­бры­та­ніі, па­ве­дам­ляе Dеutsсhе Wеllе.

0 845

5 за­мож­ных сем'­яў Вя­лі­ка­бры­та­ніі ба­га­цей­шыя за 20% на­сель­ніц­тва кра­і­ны

Ба­гац­це пя­ці са­мых ба­га­тых сем'­яў Вя­лі­ка­бры­та­ніі пе­ра­вы­шае бюд­жэт 20% бяд­ней­ша­га на­сель­ніц­тва кра­і­ны.