Вы тут

Вiктар ВАРАНЕЦ

0 862

Таямніца фары Вітаўта

Камандуючаму 27-ай танкавай брыгадай палкоўніку Юшчуку. Сакрэтна.

0 1249

АПОШ­НЯЕ ПА­ЛЯ­ВАН­НЕ СТЭ­ФА­НА БА­ТО­РЫЯ

Гіс­то­ры­кі лю­бяць вы­лоў­лі­ваць у тво­рах пісь­мен­ні­каў пра мі­нуў­шчы­ну роз­ныя не­дак­лад­н