Вы тут

вышэйшая адукацыя

0 3336

Хто зможа паступаць на вострадэфіцытныя спецыяльнасці без экзаменаў?

Змяненні, унесеныя ў Правілы прыёму ва ўстановы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, з'явіліся ў адкрытым доступе.

0 2144

Адукаваныя пажылыя людзі жывуць даўжэй

Пажылыя людзі з вышэйшай адукацыяй маюць пастаянную патрэбу ў дадатковай інфармацыі.

0 1262

Вышэйшая адукацыя — элітная

Прэзідэнт запатрабаваў не спрашчаць працэдуру паступлення, каб забяспечыць якасны адбор студэнтаў.  

0 1376

Алім­пі­я­да па гра­ма­да­знаў­стве пры­ві­ле­яў не дае?

Па­тлу­мач­це, ка­лі лас­ка, якія пры­ві­леі бу­дуць мець пры па­ступ­лен­ні ў гэ­тым го­дзе пе­ра­мож­цы рэс­пуб­лі­кан­скай алім­пі­я