Вы здесь

В Беларуси 25 октября празднуют День мельников. Вымышленные белорусскими писателями мельники и настоящие мельницы: гайд от «Звязды»


 25 октября по традиции в Беларуси празднуют день мельников... В старину считалось, что до сей поры все зерно смолото, и мельники могут отдыхать. Праздник отмечали прямо на мельнице, угощение накрывали на жерновах...


Фото: pixabay.com

Много таинственного связано с мельницами и мельниками. Упомянуть лишь предание, что древний Минск основан мельником Менеском. Много мельниц я встречала во время путешествия по страницам белорусской литературы, много мельниц увидела своими глазами во время путешествий по родной земле.... Ветряные мельницы, водяные, паровые... Чаще всего в руинах, иногда неузнаваемо перестроенные. Помню, как пришлось пройти несколько километров по брусчатке, которая вела к водяной мельнице XVІІІ века, каменному, на три этажа... Пришли — брусчатка заканчивается у забора чьей-то усадьбы, и только горку кирпича из-за забора видно.

Но как волнует каждая встреча с мельницей... Сегодня мы пройдемся и по книжным страницам, и по реальным дорогам, чтобы поговорить о вымышленных белорусскими писателями мельниках и настоящих мельницах.

1. Мука для партизан

Первый мельник, которого мы упомянем, появился на страницах героической драмы «Мельница на Синих Омутах». Ее автор, Владимир Короткевич, рассказывает о временах Великой Отечественной войны. Чтобы прокормить партизанский отряд и людей, скрывающихся в партизанской зоне, нужен хлеб, а значит, мельница. Для такой цели назначили заброшенную мельницу в звенящей пуще, где была деревня погост. Один из героев так описывает его: «Вільгаццю ад вады тхне. Бугай вадзяны недзе «Буукае»... Между прочим, историческое название этого погоста — Синие Омуты. Когда-то был довольно огромный початок. Один из Ягайловичей там умер, не сумели врача доставить, такая глушь была. И теперь не получше... Название какое, «Мельница на Синих Омутах!»

Работать на мельнице попросили мельника Цикмуна Осинского. Ему помогает дочь Марыся и два юноши, что за ней ухаживают, — романтический Виктор и простоватый Андрей. Мельник Цикмун — носитель истинной мудрости и белорусскости. Как обозначает сам Владимир Короткевич, «Гэта чалавек своеасаблівай філасофіі, трошкі скептык, адзін з тых «нязносных» людзей, якія да ўсяго падыходзяць з іроніяй, але ў душы самыя лепшыя людзі, якіх толькі можна ўявіць. Ні ў якім разе не трэба яго рабіць «фальклорным дзедам», хоць у ягонай мове ёсць фальклорныя звароты».

Мельник вот так объясняет дочери, почему ему не нравится ее кавалер Виктор: «Таму што наш чалавек, не чыноўны па бацьку, а трымае сябе, як шляхцюк. Мы яго высунулі, нашай воляю ён стырчаў, як пузыр на вадзе, і адразу забыўся, скуль ён і хто... Ну няхай ён надзвычайны, няхай яму ўсе абяцалі будучыню не абы-якую, але ўсё ж сапля ён у параўнанні, — ну, хаця б з такім чалавекам, як Купала, а я Купалу бачыў, сам з ім размаўляў. Просты ён быў: і паразмаўляць з чалавекам, і паспачуваць, і, галоўнае, паслухаць чалавека, і выпіць нават з ім. Прастата чалавечая — вялікая справа, такога чалавека з усіх бакоў іншыя падпіраюць, ён як сасна ў бары, а той, хто адгараджваецца, той адзін у полі пад вятрамі. І папомні мае словы, той, хто вось так адгараджваецца ад людзей, рана ці позна хрупне ў спіне і зваліцца, бо ў адказны момант у душы сваёй, у сваім народзе не адчуе падтрымкі».

2. Импрессионистический рисунок

Владимир Жилко написал свое стихотворение «Млынар заставіў застаўкі...» в 1928 году, когда приехал из Чехии, где учился в университете, в БССР. Жилко прекрасно знал мировую литературу, охотно экспериментировал, поэтому стихотворение у него получилось поистине импрессионистическим, со многими новообразованиями, за которые его начнет клевать вульгаризаторская критика.

Млынар заставіў застаўкі,
І ледзь плюскочацца рака.
Стралой крыла
чыркаюць ластаўкі
Люстранасць ясную стаўка.
Блакітнаплашчы з захаду
Дзень хіліць русу галаву,
І ў спрат ссыпае
скарбы-знахады —
Залатапромені ў ставу.
І вее яснавокаю,
Шыракакрылай цішынёй,
І ціш, як неба, безаблокая,
І ясна на душы маёй.
І ў душу палі знахады
(Залатапромені ў ставу).
Адрынь, пясняр, згрызоты,
захады,
Ўзнясіся песняй к хараству.

3. И молоть, и плакать...

А вот в стихотворении Аркадия Кулешова «Млын» главный герой — одновременно и мельница, и мельник. Это произведение такое красивое и романтичное, что стало песней.

З дзеўчынай развітваўся юнак,
Аддаваў яе шляхам, далінам.
— Лепш бы млынам стаць... —
Падумаў так
І зрабіўся на тым месцы
млынам.
Людзі жыта носяць
дзень у дзень,
А драўляны млын
слухмяна меле.
Замест сэрца —
б'юцца жорны ў целе,
А замест крыві —
Вады струмень...
Кажа нам паданне
пра яго,
Што не можа ён
з тых чараў выйсці,
Як не перамеле усяго,
Што яму належала
калісьці.
Як належала яму
не шмат,
Дык спадзе з яго
палон драўляны,
Прыйдзе зноў
ён вольны да дзяўчат,
Ні ў адну яшчэ
не закаханы.
А як шмат?..
Але гадаць не след,
Бо адзін ён ведае пра тое,
Што яму належаў цэлы свет,
Як хадзіў з дзяўчынай у жытное.

4. Прошлое — под корень, на столб

В рассказе Владислава Голубка «Як млынар спілаваў «св. Ядвігу» 1922 года написания главный герой — не совсем хороший персонаж. Росла в глуши леса на высоком кургане крепкая сосна.«Расла яна праз цэлыя вякі і назву мела «святой Ядвігі». Это сосна, как старенькая бабка, за свой век много слышала, много видела. Как говорят, помнит она короля Баторога, Витовта и много других.

Швед и француз — это последние, вот их она как видит перед собой.

Король Витовт особенно памятен ей. Проезжая через Беларусь, он не раз отдыхал под этой сосенкой, строил свои планы, как защищать землю от наших врагов-соседей.

Помнит она татар, помнит и много других народов, которые шли через Беларусь.

Помнит, как через сон, тот день, когда посадили ее на кургане.

Посадили ее в честь похороненного некоего воеводы, которого принесли умершего из Городища. Здесь несколько дней проходили похороны воеводы. На высоком троне, который был сложен из смолистого дерева, был посажен умерев воевода».

На кургане собиралась молодежь, об исконной сосне сочиняли стихи и поэмы... Но времена поменялись, крестьянам разрешили рубить деревья в лесу. И вот у мельника возникла большая потребность сильного столба для мельницы. Пошел он в лес... И лучшее сосны, чем та святая Ядвига, не увидел... Он хорошо знал «старадаўнюю вартасць і кургана і сасонкі», но «не стрымаў сваю натуру млынар, бо быў асаблівага характару чалавек, і наважыў паваліць гэту сасонку».

Так Владислав Голубок, один из основателей белорусского театра, в образе сосны на кургане изобразил белорусское прошлое, которое очень кому-то мешает.

5. Убийство на мельнице

В повести «молодняковца» Симона Барановых «Новая дарога» мельница — это нечто неумолимое, вечное, как жизнь и смерть: «Млынавае кола не пераставала падымаць сваіх цыбатых, даўжынёю раскінутых рамістых рук. Захлёбвалася пеністаю вадою. Каменне млынавае стукацела... галодным зверам хапала сваю здабычу — зерне. Нібыта баялася каменне, што адбяруць ад яго гэту здабычу ды другому некаму аддадуць. Маўчаў зацятай заклапочанасцю цяпер млынавы мост. Падстаўляў праезджым-прахожым свае пацёртыя, абітыя калёсамі ды конскімі капытамі грудзі і маўчаў. Застаўкі толькі сквапна пазіралі з-за маставін сутулістымі плячыма. Як бы вартавалі на мосце нечую, некім падкладзеную цішыню».

На мельнице происходит детективная история: «...колам млынарскім, што чатыры камяні круціць, калі вады хапае, падхапіла Нічыпаравага сына Максіма. Раз, два... Страсянула на хаду, падняло яго на высокае сваё месца, прапусціла праз верх і ўніз галавою апусціла...»

Не сам погиб Максим, избран членом сельсовета,

«У Муравейніках зямлю знайшоў, што была ў кнігі сельсавецкія не прыпісана.

Чуткі на ціхіх нагах, на кончыках пальцаў хадзілі. Было ў тых чутках, што Максім стаяў перад млынавым колам разам з муравейнікаўскім завознікам, з Танцулькам».

Настоящие мельницы

Солтаны

  • Немного осталось ветряков в Беларуси — а это самые красивые и романтичные сооружения, напоминающие о Дон Кихоте, картинах Брейгеля и жерновах вечности. Одну из таких мельниц, посреди заснеженного поля, мы увидели по дороге в Яхимовщину, возле деревни Солтаны. Как вращаются его крылья, мог наблюдать Янка Купала, который в семи километрах отсюда работал в Яхимовщине помощником винокура на винокурне и создавал стихи первого своего сборника «Жалейка». Серое от времени дерево, конструкция «козловка», которую еще называли немецкой, — мельница могла поворачиваться, чтобы «поймать» ветер. Можно рассмотреть и конструкцию, и неподвижные каменные жернова.

Погост

  • Мельница в деревне Погост на Солигорщине напоминает средневековый замок. Мода была такая — неоготика, романтика... Красный кирпич, стилизованные колонны, островерхие окна... Эта мельница сооружена в 1902 году паном Гершенсоном, сначала жернова крутили лошади, потом установили паровой двигатель. Мы подъехали на машине, а раньше надо было плыть на лодке — мельница стояла на острове. На стенах — выбоины от снарядов. В Великую Отечественную здесь оборонялись советские солдаты. До 1960-х годов работала мельница. И не о нем ли вспоминал Короткевич, когда писал драму «Мельница на Синих Омутах», ведь именно возле деревни Погост и стоит воображаемая им Партизанская мельница?

Тарнава

  • Это одно из самых необычных сооружений, которое я вообще видела... Когда подходишь, вспоминается или пепелац — космический корабль из фильма «Кин-дза-дза!», или египетские пирамиды... Сужающийся вверх каменный столб накрыт нелепой жестяной «шапочкой»... Мельница в усадьбе Маврасов возведена в XIX в. из бутового камня. Деревянная крыша и крылья мельницы сгорели в 1990-х, вот чтобы сберечь сооружение, и накрыли его бляхой.

Покрашево

  • Мельница в Покрашево под Слуцком — настоящий хамелеон. Была она водяной, и теперь стоит, как положено, на берегу реки... А сегодня приделали к ней небольшие «крылья», якобы тебе уже и ветряная мельница. Возведенная в начале ХХ в, архитектурный стиль, говорят, неопределенный. Стоит возле Слуцкого уксусного завода — бывший спиртзавод пана Михала Покревского. Местный житель рассказал, что в деревне еще помнят, как сюда подъезжали телеги с зерном, в очередях стояли, и какая вкусная мука получалась... А потом, когда мельница остановилась, начала рушиться, директор уксусного завода решил — надо спасать раритет! Сегодня здесь музей — пример, как нужно относиться к подобным зданиям.

Глуша

  • Когда летом проезжали через Глушу, что на Бобруйщине, заехали в музей ремесел, посмотреть на мельницу конца XIX в. Ветряная мельница еще недавно была действительна, но привезена она сюда, в местный скансен, из Иваново. К сожалению, отвалилось было два крыла, поэтому мельница молчит. Мы попали туда, когда в Глуши был фестиваль, и на стене мельницы размещалась выставка детских рисунков.

Людмила РУБЛЕВСКАЯ 

Выбор редакции

Жилье

Арендная ставка на съемное жилье продолжает снижаться

Арендная ставка на съемное жилье продолжает снижаться

Свежесть района, квартиры с новой планировкой — эти факторы сегодня имеют ключевое значение.

Образование

В фокусе — профессиональное образование

В фокусе — профессиональное образование

Руководители образовательных ведомств Андрей Иванец и Конгратбай Шарипов уверены, что сотрудничество в сфере образования является важным фактором для устойчивого социально-экономического развития двух стран.

Общество

«Серая» зарплата — печальные результаты

«Серая» зарплата — печальные результаты

Что теряют работник и государство?

Финансы

Как банки защищают от мошенников денежные переводы

Как банки защищают от мошенников денежные переводы

За четыре месяца 2024 года раскрываемость тяжелых киберпреступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась на 19%.