Вы тут

Закон Рэспублікі Беларусь


Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь»

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 16 чэрвеня 2016 года

Ухвалены Саветам Рэспублікі 30 чэрвеня 2016 года

Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 2006 года «Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222; 2007 г., № 264, 2/1377; 2008 г., № 157, 2/1445; № 158, 2/1451; 2009 г., № 16, 2/1558; № 119, 2/1571; 2010 г., № 6, 2/1646; 2011 г., № 140, 2/1877; Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 05.06.2013, 2/2026; 11.01.2014, 2/2104; 11.01.2015, 2/2230; 11.06.2015, 2/2275) наступныя змяненні і дапаўненні:

1. У артыкуле 1:

абзац другі выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Занятасць — дзейнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прыстанішча ў Рэспубліцы Беларусь (далей, калі не пазначана іншае, — грамадзяне), звязаная з задавальненнем асабістых і грамадскіх патрэб, якая не супярэчыць заканадаўству і якая прыносіць ім заработную плату, узнагароджанне за выкананую работу (аказаную паслугу, стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці), іншы даход (далей — заробак);»;

абзац пяты пасля слоў «па тэрміновых працоўных» дапоўніць словамі «або грамадзянска-прававых»;

дапоўніць артыкул абзацамі сёмым і восьмым наступнага зместу:

«работнікі, якія знаходзяцца пад пагрозай звальнення, — работнікі, якія падлягаюць звальненню ў сувязі з ліквідацыяй арганізацыі, спыненнем дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка, або папярэджаны аб скарачэнні колькасці або штату работнікаў, або якія працуюць на ўмовах няпоўнага працоўнага часу па ініцыятыве наймальніка, або знаходзяцца ў водпуску без захавання або з частковым захаваннем заработнай платы, які прадастаўлены па ініцыятыве наймальніка, або якія не працуюць у сувязі з прастоем не па віне работніка;

свабоднае працоўнае месца (вакансія) — прадугледжаная штатным раскладам пасада (прафесія), якая не замешчана работнікам, які знаходзіцца ў працоўных адносінах з наймальнікам на падставе заключанага працоўнага дагавора па гэтай пасадзе (прафесіі).».

2. У артыкуле 2:

абзацы другі і трэці выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«якія працуюць па працоўным дагаворы або выконваюць работы ў юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў па грамадзянска-прававых дагаворах, прадметам якіх з'яўляецца выкананне работ (аказанне паслуг, стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці), за выключэннем грамадзян, занятых на аплатных грамадскіх работах па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне;

якія з'яўляюцца заснавальнікамі (удзельнікамі, членамі) юрыдычных асоб, за выключэннем заснавальнікаў (удзельнікаў) акцыянерных таварыстваў і членаў некамерцыйных арганізацый;»;

абзац шосты выключыць;

абзацы сёмы — дзясяты лічыць адпаведна абзацамі шостым — дзявятым;

абзац шосты пасля слова «ваенную» дапоўніць словамі «або альтэрнатыўную»;

абзац сёмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«якія навучаюцца ў дзённай форме атрымання адукацыі ва ўстановах адукацыі, арганізацыях, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншых арганізацыях, у індывідуальных прадпрымальнікаў, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць;».

3. Артыкул 3 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 3. Парадак і ўмовы рэгістрацыі  грамадзян беспрацоўнымі

Рэгістрацыя грамадзян беспрацоўнымі ажыццяўляецца па іх месцы жыхарства органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне пры асабістым звароце. Пры рэгістрацыі беспрацоўным грамадзянін прад'яўляе дакументы, прадугледжаныя заканадаўчымі актамі.

Парадак рэгістрацыі грамадзян беспрацоўнымі і зняцця з уліку беспрацоўных вызначаецца Урадам Рэспублікі Беларусь, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі.

Беспрацоўнымі не могуць быць зарэгістраваны занятыя грамадзяне, а таксама грамадзяне:

якія не дасягнулі 16-гадовага ўзросту;

якім у адпаведнасці з заканадаўствам прызначаны пенсія па ўзросце, за выслугу гадоў або прафесійная пенсія;

якія адбываюць пакаранне па прыгаворы суда ў выглядзе папраўчых работ, арышту, абмежавання волі, пазбаўлення волі або пажыццёвага зняволення;

якія знаходзяцца ў лячэбна-працоўных прафілакторыях;

якія прадаставілі дакументы, што змяшчаюць загадзя лжывыя звесткі пра адсутнасць працы і заробку, а таксама іншыя недакладныя звесткі, для рэгістрацыі іх беспрацоўнымі;

якія з'яўляюцца выпускнікамі, якім месца працы прадастаўлена шляхам размеркавання (пераразмеркавання) або накіравання (далейшага накіравання) на работу і якія не адпрацавалі тэрміны абавязковай работы па размеркаванні (пераразмеркаванні) або пры накіраванні (далейшым накіраванні) на работу, вызначаныя заканадаўствам аб адукацыі.

Грамадзяне, раней знятыя з уліку беспрацоўных па падставе, прадугледжанай абзацам чацвёртым часткі першай артыкула 25 гэтага Закона, пры звароце ў органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне паўторна могуць быць зарэгістраваны ў якасці беспрацоўных пасля заканчэння 12-месячнага перыяду з дня папярэдняй рэгістрацыі, а грамадзяне, знятыя з уліку па падставах, прадугледжаных абзацамі пятым, шостым і восьмым часткі першай артыкула 25 гэтага Закона, — пасля заканчэння 12-месячнага перыяду з дня апошняга зняцця іх з уліку.

Грамадзяне, накіраваныя органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для засваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў (лекторыяў, тэматычных семінараў, практыкумаў, трэнінгаў, афіцэрскіх курсаў і іншых відаў навучальных курсаў) (далей — адукацыйная праграма навучальных курсаў) і датэрмінова адлічаныя з установы адукацыі, іншай арганізацыі, індывідуальным прадпрымальнікам, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, за непаспяховасць, у сувязі з непраходжаннем выніковай атэстацыі без уважлівых прычын, за працяглую адсутнасць без уважлівых прычын на вучэбных занятках (занятках) альбо сістэматычнае невыкананне або неналежнае выкананне абавязкаў навучэнцаў, паўторна могуць быць зарэгістраваны ў якасці беспрацоўных пасля заканчэння 12-месячнага перыяду з дня апошняга зняцця іх з уліку.

Грамадзяне, якія раней знаходзіліся на ўліку ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, у дачыненні да якіх судом прыняты рашэнні аб спагнанні на карысць органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне сум выплачаных ім дапамог па беспрацоўі, стыпендый, дапамог па цяжарнасці і родах, матэрыяльнай дапамогі, кампенсацыйных выплат, субсідый для арганізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці, дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму, рамеснай дзейнасці, грашовых выплат пры перасяленні на новае месца жыхарства і працы і сродкаў, затрачаных на арганізацыю і ажыццяўленне працэсу навучання, паўторна могуць быць зарэгістраваны ў якасці беспрацоўных пры ўмове поўнай кампенсацыі сродкаў, якія спаганяюцца.».

4. У артыкуле 4:

у частцы першай словы «ўзроўню яго прафесійнай падрыхтоўкі» замяніць словамі «яго адукацыі, прафесіі, спецыяльнасці (кірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі), кваліфікацыі»;

у абзацы пятым часткі другой лічбы «10» замяніць лічбамі «30»;

у частцы чацвёртай:

у абзацы першым словы «работу часовага характару» замяніць словамі «часовую работу»;

з абзаца другога словы «(якія раней не працавалі)» выключыць;

у абзацы трэцім словы «аднаго года» замяніць словамі «12 месяцаў»;

абзац чацвёрты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«якія спынілі працоўны дагавор, заключаны на няпэўны тэрмін, па пагадненні бакоў, жаданні работніка (за выключэннем спынення працоўнага дагавора пры наяўнасці абставін, якія выключаюць ці значна ўскладняюць працяг работы, а таксама ў выпадках парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, пагаднення, працоўнага дагавора) або працоўны дагавор з якімі спынены па падставах, што прызнаюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі дыскрэдытуючымі абставінамі звальнення альбо прадугледжаныя пунктамі 5 — 6 артыкула 47 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, а таксама якія звольнены за парушэнне вайсковай альбо службовай дысцыпліны, датэрмінова спынілі адукацыйныя адносіны па ініцыятыве ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншай арганізацыі, індывідуальнага прадпрымальніка, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных падпунктамі 5.2 і 5.7 пункта 5 артыкула 79 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі);»;

абзац сёмы выключыць;

абзацы восьмы і дзявяты лічыць адпаведна абзацамі сёмым і восьмым;

частку пятую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Беспрацоўнаму не можа быць прапанавана адно і тое ж працоўнае месца (прафесійная падрыхтоўка, перападрыхтоўка па адной і той жа прафесіі, спецыяльнасці (кірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі)) двойчы.».

5. У частцы другой артыкула 5 словы «Рэспублікі Беларусь, а таксама на замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца або прыстанішча ў Рэспубліцы Беларусь, і ў частцы працаўладкавання» замяніць словамі «, а ў частцы працаўладкавання —».

6. Назву раздзела 2 пасля слова «Правы» дапоўніць словамі «і абавязкі».

7. Артыкулы 7 і 8 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 7. Права грамадзян на кансультацыю, прафесійную арыентацыю, прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі, асваенне зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў і атрыманне інфармацыі ў органах дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва

Грамадзяне маюць права на бясплатную кансультацыю і бясплатнае атрыманне інфармацыі ў органах дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва ў мэтах выбару роду заняткаў, працаўладкавання, магчымасці прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў.

Беспрацоўныя і іншыя катэгорыі грамадзян у адпаведнасці з гэтым Законам маюць права на бясплатныя прафесійную арыентацыю, прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі і асваенне зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне.

Артыкул 8. Права на працаўладкаванне за межамі Рэспублікі Беларусь

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, маюць права на працаўладкаванне за межамі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з заканадаўствам.».

8. Дапоўніць Закон артыкулам 91 наступнага зместу:

«Артыкул 91. Абавязкі грамадзян у галіне занятасці насельніцтва

Беспрацоўныя абавязаны:

самастойна займацца пошукам працы і інфармаваць пра вынікі орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па яго патрабаванні;

з'яўляцца ў орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па яго запрашэнні для атрымання накіравання на працу (навучанне), а пры адсутнасці запрашэння — не радзей як адзін раз на месяц у вызначаны дзень;

з'явіцца на перамовы з наймальнікам па пытанні аб працаўладкаванні на працягу двух працоўных дзён з дня выдачы органам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне накіравання на работу;

вярнуць у орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ў выпадку адмовы наймальніка ў працаўладкаванні выдадзенае накіраванне на працу з указаннем прычыны адмовы, засведчанае подпісам упаўнаважанай службовай асобы наймальніка і пячаткай арганізацыі;

інфармаваць на працягу двух працоўных дзён орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аб змене месца жыхарства, аб самастойным працаўладкаванні (у тым ліку на часовую работу), заключэнні грамадзянска-прававых дагавораў, прадметам якіх з'яўляецца выкананне работ (аказанне паслуг, стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці), надыходзе іншых абставін, якія цягнуць за сабой зняцце з уліку беспрацоўных, спыненне, прыпыненне выплаты дапамогі па беспрацоўі або зніжэнне яе памеру.

Грамадзяне, накіраваныя органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў, абавязаны:

добрасумленна і адказна ставіцца да асваення зместу адукацыйных праграм;

пастаянна ўдзельнічаць у рэгулярных навучальных занятках (занятках);

выконваць патрабаванні ўстаноўчых дакументаў устаноў адукацыі, іншых арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць, правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў.».

9. У артыкуле 10:

у частцы другой:

абзац пяты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«садзейнічанне поўнай, прадукцыйнай і свабодна абранай занятасці;»;

абзац восьмы выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«заахвочванне наймальнікаў, што накіроўваюць работнікаў, якія знаходзяцца пад пагрозай звальнення, упершыню знайшлі работу і не маюць прафесіі, спецыяльнасці (кірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі), кваліфікацыі, на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі, якія захоўваюць дзеючыя і ствараюць новыя працоўныя месцы, у тым ліку для грамадзян, што маюць асаблівую патрэбу ў сацыяльнай абароне і не здольныя на роўных умовах канкурыраваць на рынку працы, а таксама якія прадастаўляюць працоўныя месцы для набыцця беспрацоўнымі досведу практычнай работы;»;

у частцы чацвёртай:

у абзацы другім словы «бясплатную» і «і павышэнне кваліфікацыі» замяніць адпаведна словамі «бясплатныя» і «, павышэнне кваліфікацыі і асваенне зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў»;

у абзацы чацвёртым словы «работу (навучанне)» замяніць словам «навучанне»;

пасля абзаца чацвёртага дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

«аказанне садзейнічання ў перасяленні беспрацоўных і членаў іх сем'яў у сувязі з пераездам у іншую мясцовасць на новае месца жыхарства і працы з выплатай грашовых сродкаў у парадку і на ўмовах, што вызначаюцца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь;»;

абзацы пяты — сёмы лічыць адпаведна абзацамі шостым — восьмым;

дапоўніць частку абзацам дзявятым наступнага зместу:

«садзейнічанне ў набыцці досведу практычнай работы.».

10. У артыкуле 11:

у частцы першай:

пасля абзаца дзявятага дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

«звольненым з альтэрнатыўнай службы ў сувязі з заканчэннем праходжання альтэрнатыўнай службы;»;

абзацы дзясяты і адзінаццаты лічыць адпаведна абзацамі адзінаццатым і дванаццатым;

з часткі другой словы «па спецыяльных праграмах» выключыць;

частку чацвёртую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Дзяржава ў адпаведнасці з заканадаўствам аб працы гарантуе прадастаўленне першага працоўнага месца выпускнікам дзяржаўных устаноў адукацыі, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную і вышэйшую адукацыю, асобам з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця, якія атрымалі спецыяльную адукацыю на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, ваеннаслужачым тэрміновай ваеннай службы, звольненым з Узброеных Сіл або іншых войскаў і воінскіх фарміраванняў Рэспублікі Беларусь, а таксама грамадзянам, звольненым з альтэрнатыўнай службы. Парадак і ўмовы прадастаўлення першага працоўнага месца названым асобам вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь.».

11. З абзаца чацвёртага артыкула 12 словы «, каардынацыю яе з тэрытарыяльнымі і галіновымі праграмамі садзейнічання занятасці насельніцтва» выключыць.

12. У частцы другой артыкула 13:

абзац пяты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«арганізацыю прафесійнай арыентацыі, прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў беспрацоўнымі і іншымі катэгорыямі грамадзян;»;

абзац дзявяты дапоўніць словамі «, прадастаўленні працоўных месцаў для набыцця беспрацоўнымі досведу практычнай работы»;

пасля абзаца трынаццатага дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

«садзейнічанне беспрацоўным у набыцці досведу практычнай працы;»;

абзац чатырнаццаты лічыць абзацам пятнаццатым.

13. Артыкулы 14 і 15 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 14. Узаемадзеянне з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі

Органы дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва на бязвыплатнай аснове:

абменьваюцца з дзяржаўнымі органамі звесткамі, неабходнымі для выканання задач, якія ўваходзяць у іх кампетэнцыю;

запытваюць і атрымліваюць з дзяржаўных інфармацыйных рэсурсаў і сістэм, апрацоўваюць, назапашваюць, захоўваюць і выкарыстоўваюць без пісьмовай згоды фізічных асоб звесткі, якія змяшчаюць асноўныя персанальныя даныя фізічных асоб, прадугледжаныя артыкулам 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 21 ліпеня 2008 года «Аб рэгістры насельніцтва» (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2008 г.; № 184, 2/1515), а таксама звесткі аб сямейным становішчы, дзіцяці (дзецях) фізічнай асобы, датах пазбаўлення бацькоўскіх правоў, аднаўлення ў бацькоўскіх правах, родзе заняткаў фізічнай асобы, неабходныя для ўліку грамадзян, якія звяртаюцца ў органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па пытаннях працаўладкавання і аказання ім садзейнічання ў працаўладкаванні.

Органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне абавязаны паведамляць у суд аб няяўцы да іх абавязаных асоб не пазней як праз тры дні з дня заканчэння тэрміну яўкі, указанага ў судовай пастанове.

Артыкул 15. Дзейнасць агенцтваў па працаўладкаванні

Працаўладкаванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь грамадзян можа ажыццяўляцца пры садзейнічанні агенцтваў па працаўладкаванні.

Агенцтва па працаўладкаванні — юрыдычная асоба, індывідуальны прадпрымальнік, якія зарэгістраваны на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, аказваюць грамадзянам паслугі па садзейнічанні ў працаўладкаванні і ўключаны ў Рэестр агенцтваў па працаўладкаванні.

Аказанне паслуг па садзейнічанні ў працаўладкаванні юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі, не ўключанымі ў Рэестр агенцтваў па працаўладкаванні, забараняецца.

Пералік паслуг па садзейнічанні ў працаўладкаванні, якія прадстаўляюцца грамадзянам агенцтвамі па працаўладкаванні, парадак іх прадастаўлення, парадак фарміравання і вядзення Рэестра агенцтваў па працаўладкаванні, а таксама форма пасведчання аб уключэнні ў Рэестр агенцтваў па працаўладкаванні вызначаюцца Урадам Рэспублікі Беларусь.».

14. Артыкул 18 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 18. Прафесійная арыентацыя, прафесійная падрыхтоўка, перападрыхтоўка, павышэнне кваліфікацыі і асваенне зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў

Прафесійная арыентацыя незанятага насельніцтва ажыццяўляецца ў мэтах аказання практычнай дапамогі ў выбары прафесіі, змене роду заняткаў і павышэнні кваліфікацыі з улікам прафесійных пераваг, схільнасцяў, інтарэсаў асобы і патрэб рынку працы.

Прафесійная падрыхтоўка, перападрыхтоўка, павышэнне кваліфікацыі і асваенне зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ажыццяўляюцца ва ўстановах адукацыі, іншых арганізацыях, у індывідуальных прадпрымальнікаў, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць.

Беспрацоўныя накіроўваюцца органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў у выпадку, калі:

немагчыма падабраць адпаведную работу з прычыны адсутнасці ў беспрацоўнага неабходных прафесіі, спецыяльнасці (кірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі), кваліфікацыі;

неабходна змяніць прафесію, спецыяльнасць (кірунак спецыяльнасці, спецыялізацыю), кваліфікацыю ў сувязі з адсутнасцю працы, якая адпавядае прафесійным навыкам, што ёсць у беспрацоўнага;

беспрацоўным страчана здольнасць да выканання работы па набытых раней прафесіі, спецыяльнасці (кірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі), кваліфікацыі або ўзніклі медыцынскія супрацьпаказанні да яе выканання.

Парадак арганізацыі прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне вызначаецца Урадам Рэспублікі Беларусь.

Грамадзяне, якія ажыццяўляюць догляд дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў (акрамя грамадзян, якія знаходзяцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў), могуць быць накіраваны органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў у парадку і на ўмовах, вызначаных для беспрацоўных.

Наймальнікамі цалкам пакрываюцца органам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне выдаткі на перападрыхтоўку ці павышэнне кваліфікацыі беспрацоўных з ліку работнікаў, якія звольнены імі ў сувязі са скарачэннем колькасці або штату работнікаў (за выключэннем асоб, занятых на некваліфікаваных работах, а таксама асоб, якія дасягнулі ўзросту 50 гадоў — жанчыны і 55 гадоў — мужчыны) і не праходзілі па апошнім месцы працы на працягу пяці гадоў, якія папярэднічалі звальненню, перападрыхтоўку ці павышэнне кваліфікацыі.

Органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне могуць цалкам або часткова кампенсаваць наймальнікам затраты на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі:

работнікаў, якія знаходзяцца пад пагрозай звальнення;

работнікаў з ліку грамадзян, якія звольнены з апошняга месца працы ў сувязі з ліквідацыяй арганізацыі, спыненнем дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка, скарачэннем колькасці або штату работнікаў;

работнікаў, якія ўпершыню знайшлі работу;

абавязаных асоб;

работнікаў, якія мелі да прыёму на работу працяглы перапынак у рабоце (больш як 12 месяцаў).

Органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне могуць цалкам або часткова кампенсаваць установам крымінальна-выканаўчай сістэмы і лячэбна-працоўным прафілакторыям выдаткі на прафесійную падрыхтоўку асоб, якія прыцягваюцца да працы адміністрацыяй гэтых арганізацый і не маюць прафесіі, у перыяд іх знаходжання ва ўстановах крымінальна-выканаўчай сістэмы і знаходжання ў лячэбна-працоўных прафілакторыях.

Парадак і ўмовы кампенсацыі органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне наймальнікам, установам крымінальна-выканаўчай сістэмы і лячэбна-працоўным прафілакторыям выдаткаў на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі работнікаў і асоб, якія прыцягваюцца да працы, а таксама кампенсацыі органам па працы, занятасці і сацыяльнай абароне выдаткаў на перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі асоб, названых у частцы шостай гэтага артыкула, вызначаюцца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь.».

15. Дапоўніць Закон артыкулам 181 наступнага зместу:

«Артыкул 181. Садзейнічанне беспрацоўным у набыцці досведу практычнай работы

Дзяржава садзейнічае ў набыцці досведу практычнай работы беспрацоўным з ліку:

выпускнікоў устаноў адукацыі, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную, сярэднюю спецыяльную і вышэйшую адукацыю;

асоб, якія прайшлі прафесійную падрыхтоўку ці перападрыхтоўку па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне;

асоб, якія асвоілі змест адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі рабочых (служачых), адукацыйнай праграмы перападрыхтоўкі рабочых (служачых), адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых) ва ўстановах адукацыі, іншых арганізацыях, у індывідуальных прадпрымальнікаў, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць;

асоб, якія працяглы час (больш як 12 месяцаў) не працавалі ў сувязі з доглядам дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, а таксама дзіцяці ва ўзросце да 18 гадоў, інфіцыраванага вірусам імунадэфіцыту чалавека ці хворым на СНІД.

Садзейнічанне ў набыцці досведу практычнай работы ажыццяўляецца шляхам працаўладкавання беспрацоўных, названых у частцы першай гэтага артыкула, у адпаведнасці з атрыманай прафесіяй, спецыяльнасцю (кірункам спецыяльнасці, спецыялізацыяй), кваліфікацыяй з частковай кампенсацыяй наймальнікам затрат на аплату працы. Для набыцця досведу практычнай работы з грамадзянамі заключаюцца тэрміновыя працоўныя дагаворы ў парадку, вызначаным заканадаўствам аб працы.

Парадак і ўмовы працаўладкавання беспрацоўных для набыцця досведу практычнай работы з частковай кампенсацыяй наймальнікам затрат на аплату працы вызначаюцца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь.».

16. У артыкуле 19:

частку чацвёртую выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«З грамадзянамі, накіраванымі на аплатныя грамадскія работы, заключаюцца тэрміновыя працоўныя або грамадзянска-прававыя дагаворы ў парадку, вызначаным заканадаўствам.»;

у частцы шостай словы «Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, якія накіроўваюцца на забеспячэнне» замяніць словамі «бюджэту дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь, якія накіроўваюцца на рэалізацыю мерапрыемстваў па забеспячэнні».

17. У артыкуле 21:

у частцы першай:

у абзацы другім словы «садзейнічаць правядзенню дзяржаўнай палітыкі ў галіне забеспячэння» замяніць словамі «ўдзельнічаць у правядзенні дзяржаўнай палітыкі ў галіне садзейнічання»;

у абзацы трэцім:

слова «звальненнях» замяніць словам «аслабаненнях»;

дапоўніць абзац другім сказам наступнага зместу: «. Крытэрыі масавага аслабанення работнікаў вызначаюцца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь»;

у абзацы чацвёртым:

з першага сказа слова «масавага» выключыць;

другі сказ выключыць;

абзац шосты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«прымаць на работу выпускнікоў, якім месца працы прадастаўлена шляхам размеркавання (пераразмеркавання) або накіравання (далейшага накіравання) на работу;»;

у абзацы дзявятым словы «двух тыдняў» і «прапановах» замяніць адпаведна словамі «пяці дзён» і «звестках»;

пасля абзаца дзявятага дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

«інфармаваць органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аб запаўненні свабодных працоўных месцаў (вакансій), аб наяўнасці якіх у адпаведнасці з заканадаўствам былі апавешчаны органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, у дзень запаўнення;»;

абзацы дзясяты — дванаццаты лічыць адпаведна абзацамі адзінаццатым — трынаццатым;

у частцы трэцяй:

слова «наймальнік» замяніць словамі «ўпаўнаважаная службовая асоба наймальніка»;

пасля слоў «і прычыне адмовы яму ў прыёме на работу» дапоўніць частку словамі «, сведчыць яе асабістым подпісам і пячаткай арганізацыі».

18. Артыкул 23 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Артыкул 23. Стыпендыі грамадзянам, накіраваным на прафесійную падрыхтоўку,
перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў

Стыпендыі грамадзянам, накіраваным органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў, прызначаюцца і выплачваюцца гэтымі органамі.

Стыпендыя прызначаецца:

грамадзянам, якія на працягу 12 месяцаў, што папярэднічалі іх рэгістрацыі ў якасці беспрацоўных, мелі аплатную працу (даход) не менш за 12 каляндарных тыдняў на ўмовах поўнага працоўнага дня (тыдня) або няпоўнага працоўнага дня (тыдня) з пераразлікам на 12 каляндарных тыдняў з поўным працоўным днём (тыднем), — у памеры трох базавых велічынь;

грамадзянам, якія на працягу 12 месяцаў, што папярэднічалі іх рэгістрацыі ў якасці беспрацоўных, мелі аплатную працу (даход) менш за 12 каляндарных тыдняў, а таксама беспрацоўным пасля працяглага перапынку ў працы (больш як 12 месяцаў) і беспрацоўным, якія ўпершыню шукаюць працу, — у памеры паўтарачнай велічыні мінімальнай дапамогі па беспрацоўі для гэтай катэгорыі беспрацоўных;

грамадзянам, якія спынілі працоўны дагавор, заключаны на няпэўны тэрмін, па пагадненні бакоў, жаданні работніка (за выключэннем спынення працоўнага дагавора пры наяўнасці абставін, якія выключаюць ці значна ўскладняюць працяг работы, а таксама ў выпадках парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, пагаднення, працоўнага дагавора) або працоўны дагавор з якімі спынены па падставах, што прызнаюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі дыскрэдытуючымі абставінамі звальнення альбо прадугледжаны пунктамі 5 — 6 артыкула 47 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, а таксама якія звольнены за парушэнне вайсковай альбо службовай дысцыпліны, датэрмінова спынілі адукацыйныя адносіны па ініцыятыве ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншай арганізацыі, індывідуальнага прадпрымальніка, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных падпунктамі 5.2 і 5.7 пункта 5 артыкула 79 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі) і якія зарэгістраваны ў вызначаным парадку беспрацоўнымі, — у памеры адной базавай велічыні;

грамадзянам, якія эвакуіраваны, адселены, самастойна выехалі з тэрыторый, якія падвергліся радыеактыўнаму забруджванню ў выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС (з зоны эвакуацыі (адчужэння), зоны першачарговага адсялення і зоны наступнага адсялення), за выключэннем тых, хто прыбылі ў названыя зоны пасля 1 студзеня 1990 года, і зарэгістраваны ў вызначаным парадку беспрацоўнымі на працягу 12 месяцаў з дня эвакуацыі, адсялення, самастойнага пераезду на новае месца жыхарства, — у памеры сярэдняй заработнай платы па апошнім месцы працы.

Памер стыпендыі можа быць зменшаны на 25 працэнтаў тэрмінам на адзін месяц альбо грамадзянін можа быць пазбаўлены стыпендыі на такі ж тэрмін у сувязі з непаспяховасцю або нерэгулярным наведваннем вучэбных заняткаў (заняткаў) без уважлівых прычын, парушэннем дысцыпліны ў ходзе адукацыйнага працэсу і правілаў унутранага распарадку для навучэнцаў.

Памер стыпендыі падлягае індэксацыі ў парадку, вызначаным заканадаўствам.

Грамадзянам, якія накіраваны органамі па працы, занятасці і сацыяльнай абароне на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў, стыпендыя налічваецца з першага дня іх навучання.

Зварот спагнання на стыпендыі, якія выплачваюцца грамадзянам у перыяд праходжання прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў па накіраванні органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам.».

19. У артыкуле 24:

частку другую і трэцюю выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«У прызначэнні дапамогі па беспрацоўі можа быць адмоўлена ў выпадку:

спынення працоўнага дагавора, заключанага на няпэўны тэрмін, па пагадненні бакоў, жаданні работніка (за выключэннем спынення працоўнага дагавора пры наяўнасці абставін, якія выключаюць ці значна ўскладняюць працяг работы, а таксама ў выпадках парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, пагаднення, працоўнага дагавора) альбо спынення працоўнага дагавора па падставах, што прызнаюцца ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі дыскрэдытуючымі абставінамі звальнення альбо прадугледжаны пунктамі 5 — 6 артыкула 47 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, а таксама звальнення за парушэнне вайсковай альбо службовай дысцыпліны;

датэрміновага спынення адукацыйных адносін па ініцыятыве ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншай арганізацыі, індывідуальнага прадпрымальніка, якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных падпунктамі 5.2 і 5.7 пункта 5 артыкула 79 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі);

страты (адсутнасці) даходу ў выніку ўчынення супрацьпраўных дзеянняў;

непрадастаўлення дэкларацыі аб даходах па форме, вызначанай Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь.

Дапамога па беспрацоўі выплачваецца з дня рэгістрацыі ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ў якасці беспрацоўнага (за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым Законам):

беспрацоўным, якія на працягу 12 месяцаў, што папярэднічалі іх рэгістрацыі ў якасці беспрацоўных, мелі аплатную работу (даход) не менш за 12 каляндарных тыдняў на ўмовах поўнага працоўнага дня (тыдня) або няпоўнага працоўнага дня (тыдня) з пераразлікам на 12 каляндарных тыдняў з поўным працоўным днём (тыднем), — у памеры дзвюх базавых велічынь у месяц на працягу 26 каляндарных тыдняў;

беспрацоўным, якія на працягу 12 месяцаў, што папярэднічалі іх рэгістрацыі ў якасці беспрацоўных, мелі аплатную работу (даход) менш за 12 каляндарных тыдняў, а таксама беспрацоўным пасля працяглага перапынку ў рабоце (больш за 12 месяцаў) пры наяўнасці ў іх стажу работы не менш як адзін год — у памеры адной базавай велічыні ў месяц у першыя 13 каляндарных тыдняў, а таксама ў памеры 75 працэнтаў базавай велічыні ў месяц у наступныя 13 каляндарных тыдняў;

беспрацоўным, якія ўпершыню шукаюць работу, а таксама беспрацоўным, якія шукаюць работу пасля працяглага перапынку ў рабоце (больш за 12 месяцаў), пры наяўнасці ў іх стажу работы менш як адзін год — у памеры 85 працэнтаў базавай велічыні ў месяц у першыя 13 каляндарных тыдняў, а таксама ў памеры 70 працэнтаў базавай велічыні ў месяц у наступныя 13 каляндарных тыдняў.»;

частку чацвёртую выключыць;

часткі пятую — чатырнаццатую лічыць адпаведна часткамі чацвёртай — трынаццатай;

у частцы шостай слова «пятай» замяніць словам «чацвёртай»;

у частцы дзясятай словы «або дзіця-інваліда да 18 гадоў» замяніць словамі «, дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў або дзіцяці ва ўзросце да 18 гадоў, інфіцыраванага вірусам імунадэфіцыту чалавека ці хворага на СНІД».

20. У артыкуле 25:

у частцы першай:

абзац трэці выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«накіравання яго на прафесійную падрыхтоўку, перападрыхтоўку, павышэнне кваліфікацыі або для асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў;»;

у абзацы пятым слова «трох» замяніць словам «двух»;

у абзацы сёмым словы «пенсійным заканадаўствам» замяніць словамі «заканадаўствам аб пенсійным забеспячэнні»;

у абзацы восьмым словы «і павышэння кваліфікацыі» замяніць словамі «, павышэння кваліфікацыі або асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў»;

у абзацы адзінаццатым лічбы «36» замяніць лічбамі «18»;

абзац трынаццаты выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«накіравання ў лячэбна-працоўныя прафілакторыі.»;

частку другую выключыць;

часткі трэцюю — восьмую лічыць адпаведна часткамі другой — сёмай;

у частцы другой:

пасля абзаца трэцяга дапоўніць частку абзацам наступнага зместу:

«няяўкі беспрацоўнага без уважлівых прычын на перамовы з наймальнікам па пытанні аб уладкаванні на работу на працягу двух працоўных дзён з дня выдачы яму органамі па работу, занятасці і сацыяльнай абароне накіравання на працу
— з даты выдачы такога накіравання;»;

абзац чацвёрты лічыць абзацам пятым;

абзац трэці часткі чацвёртай выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«праходжання беспрацоўным атэстацыі пры асваенні зместу адукацыйных праграм у вячэрняй або завочнай формах атрымання адукацыі ва ўстанове адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы пасляўніверсітэцкай адукацыі, іншай арганізацыі, якой у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць;»;

у частцы пятай слова «пятай» замяніць словам «чацвёртай»;

у частцы шостай:

у абзацы першым лічбы «25» замяніць лічбамі «50»;

абзац другі выключыць;

абзацы трэці і чацвёрты лічыць адпаведна абзацамі другім і трэцім;

у абзацы другім слова «вучобу» замяніць словам «навучанне».

21. У артыкуле 26 словы «і павышэння кваліфікацыі» замяніць словамі «, павышэння кваліфікацыі і асваення зместу адукацыйнай праграмы навучальных курсаў».

Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін:

забяспечыць прывядзенне нарматыўных прававых актаў у адпаведнасць з гэтым Законам;

прыняць іншыя захады па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.

Артыкул 3. Гэты Закон уступае ў сілу ў наступным парадку:

пункты 1 — 12, абзацы першы — шосты пункта 13 і пункты 14 — 21 артыкула 1 — праз тры месяцы пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона;

абзацы сёмы — адзінаццаты пункта 13 артыкула 1 — з 1 студзеня 2017 года;

іншыя палажэнні — пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка

18 ліпеня 2016 года, г. Мінск

№ 409-З

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…