Вы тут

Прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме


Тэ­ле­фон­ныя лі­ніі ў су­бо­ту з 9.00 да 12.00 пра­вя­дуць:

  • на­мес­нік стар­шы­ні БРЭСЦ­КА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Анд­рэй Ана­то­ле­віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;
  • стар­шы­ня ВІ­ЦЕБ­СКА­ГА аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзі­мір Ула­дзі­мі­ра­віч ЦЯ­РЭНЦЬ­ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
  • кі­раў­нік спраў ГО­МЕЛЬ­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Але­на Ула­дзі­мі­ра­ўна КЛІЧ­КОЎ­СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;
  • на­мес­нік стар­шы­ні ГРО­ДЗЕН­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Вік­тар Анд­рэ­е­віч ЛІС­КО­ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;
  • на­мес­нік стар­шы­ні МА­ГІ­ЛЁЎ­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Рус­лан Вік­та­ра­віч ПА­РХА­МО­ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;
  • на­мес­нік стар­шы­ні МІНСК­АГА абл­вы­кан­ка­ма Сяр­гей Пя­тро­віч НЕ­ЎМЯР­ЖЫЦ­КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;
  • пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні МІНСК­АГА гар­вы­кан­ка­ма Фё­дар Вік­та­ра­віч РЫ­МА­ШЭЎ­СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Зроблены першы крок да аб'яднання экзаменаў.

Культура

Гурт Іrdorath: Наш пасыл - быць сапраўднымі і свабоднымі

Гурт Іrdorath: Наш пасыл - быць сапраўднымі і свабоднымі

Прыклад гісторыі, калі талент сам прабівае сабе месца пад сонцам.

Палітыка

Топ-5 дасягненняў Беларусі ў міжнародных адносінах

Топ-5 дасягненняў Беларусі ў міжнародных адносінах

Гэта не пачатак кнігі-антыўтопіі або фантастычнага фільма пра будучыню нашай планеты.

Грамадства

Міністр аховы здароўя расказаў пра стан медыцыны ў краіне

Міністр аховы здароўя расказаў пра стан медыцыны ў краіне

У 2019 годзе медыцынскую дапамогу ў Беларусі аказвалі на належным узроўні.