Вы тут

філь­м «Я ро­дам з дзя­цін­ства»

Бабруйскія сустрэчы з Высоцкім
0 325

Бабруйскія сустрэчы з Высоцкім

Ма­гі­лёў­скі трэ­нер Алег Пра­коф'­еў па­зна­ё­міў­ся з Ула­дзі­мі­рам Вы­соц­кім пад­час зды­мак філь­ма «Я ро­дам з дзя­цін­ства»