Вы тут

Кве­бек

0 680

Вы­ба­ры мо­гуць пад­штурх­нуць Кве­бек да ад­дзя­лен­ня ад Ка­на­ды

У Ка­на­дзе пра­хо­дзяць да­тэр­мі­но­выя вы­ба­ры ў пар­ла­мент фран­ка­моў­най пра­він­цыі Кве­бек.