Вы тут

Наталля Нікіціна

0 746

Панічная атака: калі робіш нешта не тое

Шэ­раг спе­цы­я­ліс­таў вы­стаў­ля­юць са­мыя роз­ныя ды­яг­на­зы: ве­ге­та-са­су­дзіс­тая або ней­ра­цыр­ку­ля­тор­ная дыс­та­нія, па­рак­сіз­м