Вы тут

Уладзімір Журавель

0 596

«Ды­на­ма» па­чы­нае з упэў­не­най пе­ра­мо­гі

Па­да­печ­ныя Ула­дзі­мі­ра Жу­ра­ве­ля атры­ма­лі ўпэў­не­ную пе­ра­мо­гу ў пер­шым мат­чы 2-га ква­лі­фі­ка­цый­на­га раў­нда Лі­гі Еў­ро­пы н

0 694

Уладзімір ЖУРАВЕЛЬ: «Калі чалавек усведамляе адказнасць сваёй працы, будзе плён!»

У са­мым кан­цы мі­ну­ла­га го­да фут­боль­ны клуб «Ды­на­ма-Мінск» зра­біў сва­ім пры­хіль­ні­кам на­ва­год­ні па­да­ру­нак — аб­вяс­ціў імя но

0 756

БАТЭ вяртае лідарства

У выхадныя адбылася знакавая падзея ў айчынным першынстве па футболе.