Вы тут

Па­да­ра­жэ­ла аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва


Кан­цэр­нам «Бел­наф­та­хім» за­цвер­джа­ны но­выя ад­пуск­ныя і роз­ніч­ныя цэ­ны на наф­та­пра­дук­ты.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі прэс-служ­бы кан­цэр­на, роз­ніч­ныя цэ­ны на бен­зін і ды­зель­нае па­лі­ва, якія рэа­лі­зу­юц­ца праз АЗС, па­вя­лі­чы­лі­ся ў ся­рэд­нім на 4,3%. Пе­ра­гляд кош­таў зроб­ле­ны ў мэ­тах кам­пен­са­цыі зме­ны кур­су бе­ла­рус­ка­га руб­ля ў да­чы­нен­ні да за­меж­ных ва­лют.

Та­кім чы­нам, ця­пер па­лі­ва мар­кі АІ-92 каш­туе ўжо 9700  руб­лёў за літр (бы­ло 9300 руб­лёў), а АІ-95 — 10  400 руб­лёў за літр (бы­ло 10 000 руб­лёў).

Ды­зель­нае па­лі­ва (К4) пра­па­ну­ец­ца сён­ня за 10  500 руб­лёў за літр, а ды­зель «Еў­ра 5» — за 10 700 руб­лёў.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.

Грамадства

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Як ператварыць звычайны ўрок беларускай літаратуры у творчую майстэрню?

Настаўнікі ўпэўнены: ці будуць вучні чытаць, у многім залежыць ад іх саміх. 

Эканоміка

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Петришенко: Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

Однако наша страна надеется, что это временные трудности.

Грамадства

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Апублікаваны поўны тэкст Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі

Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў практычнай дзейнасці.