Вы тут

пракуратура

Генпракурор накіраваў у Саўмін прапановы па ўшанаванні памяці ахвяр генацыду беларускага народа
0 469

Генпракурор накіраваў у Саўмін прапановы па ўшанаванні памяці ахвяр генацыду беларускага народа

Прапрацоўка гэтага пытання была распачата ў ліпені 2021 года.

Швед раскрыў падрабязнасці справы аб генацыдзе беларускага народа
0 426

Швед раскрыў падрабязнасці справы аб генацыдзе беларускага народа

«Работа следчай групы прадаўжаецца вельмі актыўна». 

0 1048

9 чалавек у Жодзіне абвінавачаны ў асабліва буйным крадзяжы з «БелАЗа»

Зламыснікі ажыццяўлялі сваю злачынную дзейнасць выключна ноччу.

0 2179

У Астраўцы адбылося выязное пасяджэнне калегіі абласной пракуратуры

Ад знешніх прычын у вобласці за першае паўгоддзе загінулі 11 дзяцей. 

0 1085

Звыш арэнды

Накіравана ў суд крымінальная справа ў дачыненні кіраўніка аднаго з сельгаспрадпрыемстваў Стаўбцоўскага раёна. 

0 1025

У Віцебску прыцягнулі да адказнасці работнікаў кінатэатра

Яны «круцілі» «не тое» кіно.

0 1154

Не давайце махлярам шанцу

Пракуратура Мінскай вобласці санкцыянавала заключэнне пад варту трох грамадзян РФ.

0 788

Зла­мыс­нік рас­паў­сюдж­ваў нар­ко­ты­кі ся­род сал­дат

Пра­ку­ра­ту­ра Мін­скай воб­лас­ці санк­цы­я­на­ва­ла за­клю­чэн­не пад вар­ту двац­ца­ці­га­до­ва­га жы­ха­ра го­ра­да Ба­ры­са­ва.

0 663

Кі­раў­нік ад­на­го з прад­пры­ем­стваў «Бел­па­ліў­га­за» «па­га­рэў» на да­чы

Пра­ку­ра­ту­ра Мін­скай воб­лас­ці рас­па­ча­ла кры­мі­наль­ную спра­ву ў да­чы­нен­ні да бы­ло­га ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра ад­на­го з пра

0 576

Пра­ку­ра­ту­ра Гру­зіі за­вя­ла спра­ву на Са­акаш­ві­лі

Га­лоў­ная пра­ку­ра­ту­ра Гру­зіі мае на­мер пры­цяг­нуць да кры­мі­наль­най ад­каз­нас­ці бы­ло­га прэ­зі­дэн­та Гру­зіі Мі­ха­і­ла Са­ак

0 528

Пра­та­ко­лы ляс­ных муд­ра­цоў

Аб пры­ро­дзе пры­пі­сак і фік­тыў­ных да­ку­мен­таў