Вы тут

Валянцін Аскоцкі

0 793

Васіль Быкаў: «Вашы радкі пра Хемінгуэя канчаткова ашаламілі мяне...»

1974 год. Якім быў ён для кла­сі­ка бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры Ва­сі­ля Бы­ка­ва? Ві­даць, усё ж ня­прос­тым.

0 896

У Ждановічы. На сустрэчу з Быкавым

Прай­шлі свя­точ­ныя дні.