Вы тут

зубр

0 904

У Беларусі жывуць амаль 1,5 тыс. зуброў

Летась папуляцыя лясных волатаў заўважна павялічылася.

0 813

Зубру выпішуць «дарожную карту»

Зубр мае ста­тус ві­ду, які ад­наў­ля­ец­ца, і ха­ця па­гро­за яго знік­нен­ня мі­ну­ла, праб­лем з ляс­ным «во­ла­там» ха­пае.

0 687

Зубр — не карова, алень — не каза, але кормяць жывёлу нярэдка... калгасы

Якое гэ­та пры­го­жае ві­до­ві­шча, ка­лі гра­цы­ёз­ны алень рас­кід­вае ка­пы­там снег і да­стае ад­туль зя­лё­ныя га­лін­кі азі­ма­га рап­су!

0 3717

Зубр як сімвал адраджэння

Некаторыя палітыкі называлі калісьці стварэнне СНД «цывілізаваным разводам».

0 918

«Я ўлюбілася ў вашу краіну!»

Удзельніцы конкурсу «Mіss Suрrаnаtіоnаl 2013» у Беларусі гладзілі зубра, вучылі народныя танцы, выходзілі на лёд і дарылі кнігі Нацыянальна