Вы тут

Дзень абаронцаў Айчыны і Уз­бро­е­ных Сіл Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь

0 1059

На варце міру і бяспекі роднай краіны

Да­ра­гія су­ай­чын­ні­кі!