Вы тут

Пра нас


У склад Выдавецкага дома "Звязда" ўваходзяць перыядычныя выданні газета "Звязда", штотыднёвік "Літаратура і мастацтва", экалагічны часопіс "Родная прырода", жаночы часопіс "Алеся", сеткавае выданне zviazda.by, а таксама кніжнае выдавецтва.


Сеткавае выданне zviazda.by

Зарэгістравана ў Дзяржаўным рэестры сродкаў масавай інфармацыі за №3.

Заснавальнік — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Выдавецкі дом "Звязда"

Тэлефоны:

 • Прыёмная - (017) 311-17-13.
 • Рэклама: (017) 311-17-27.
 • Юрыст: (017) 311-16-79.
 • Гарачая лінія (017) 311-17-41

E-mail: zviazda.by@gmail.com

Галоўны рэдактар  — Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч.


Газета "Звязда"

"Звязда" - адзіная штодзённая грамадска-палітычная беларускамоўная газета Беларусі.

Заснавальнікі – Савет Міністраў, Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Штодзённы наклад – каля 15 000 асобнікаў.

Наш адрас: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

E-mail: info@zviazda.by

Тэлефоны:

 • Прыёмная - (017) 311-17-13;
 • Аддзел падпіскі і распаўсюджвання: (017) 263-66-73;
 • Пытанні падпіскі на PDF-версію: (017) 311-17-35;
 • Пытанні, звязаных з набыццём кніг: (017) 271-79-65; (017) 271-12-94;
 • Рэклама: (017) 311-17-27;
 • Бухгалтэрыя: (017) 311-17-16;
 • Аддзел пісьмаў: (017) 311-17-44;
 • Аддзел кадраў: (017) 311-17-30;
 • Юрыст: ((017) 311-16-79.

Дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома "Звязда" - Аляксандр Мікалаевіч Карлюкевіч.

Увага: свежы нумар у фармаце PDF публікуецца пасля 16.00.


Газета "Літаратура і мастацтва"

Выходзіць з 1932 года. У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў.

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом "Звязда"».

Намеснік дырэктара - галоўны рэдактар Аляксей Іванавіч Чарота.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а

Е-mail: info@zviazda.by

Адрас для карэспандэнцыі: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19

Е-mail: lim_new@mail.ru

Тэлефоны: галоўны рэдактар — 325-85-25; намеснік галоўнага рэдактара — 377-99-73; адказны сакратар — 377-99-73;

аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 317-20-98; аддзел прозы і паэзіі — 317-20-98; аддзел мастацтва — 377-99-73; аддзел «Кніжны свет» — 317-20-98; 


Часопіс "Алеся"

Выдаецца з 1924 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз жанчын»;

Галоўны рэдактар Ларыса Паўлаўна Ракоўская.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: alesya@zviazda.by

Тэлефоны: (017) 304-80-91

Часопіс "Родная прырода"

Выдаецца з 1972 года

Заснавальнік: Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар — Александрына Пятроўна Паршына.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Паштовы адрас: 220034, г. Мінск, Захарава, 19.

E-mail: pryroda@zviazda.by

Тэлефон: 8(017) 319-79-85


Часопіс "Беларусь. Belarus"

Галоўны рэдактар Віктар Міхайлавіч Харкоў (271 15 59)

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а.

Заснавальнік: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом Звязда»

E-mail: belarus.mag@mail.ru

Тэлефон: +375 (17) 263 80 12


Графік асабістага прыёму грамадзян,  індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб кіраўніцтвам Выдавецкага дома “Звязда”

 

Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку

Дні і гадзіны прыёму

 

Месца прыёму

 

Дырэктар – галоўны рэдактар

Карлюкевіч Аляксандр Мікалаевіч

Штомесяц другі аўторак месяца

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 15.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 501*

тэл. 8017-292-38-21

Першы намеснік дырэктара

Ляўковіч Алена Леанідаўна

Штомесяц трэці чацвер месяца

з 14.00 да 20.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 504*

тэл. 8017-292-14-25

Намеснік дырэктара

Крачава Наталля Ільінічна

Штомесяц першы аўторак месяца

з 8.00 да 13.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 528*

тэл. 8017-292-35-05

 

Намеснік дырэктара - галоўны рэдактар газеты "Літаратура і мастацтва"

Чарота Аляксей Іванавіч

 

Штомесяц першы панядзелак месяца

з 8.00 да 13.00

г. Мінск, вул. Захарава, 19, каб. 5а*

тэл. 8017-325-85-25

 

*Папярэдні запіс па тэл. 8017-311-17-13.

Мы на карце:

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму дырэктара – галоўнага рэдактара, асабісты прыём праводзіць асоба, якая выконвае яго абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму іншай службовай асобы, якая праводзiць асабісты прыём, дырэктар – галоўны рэдактар забяспечвае своечасовае і належнае выконванне яе функцый іншай службовай асобай Установы.

Калі на дзень асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны дзень, аб'яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь нерабочым, дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім рабочы дзень.

Пры правядзенні асабістага прыёму па рашэнні дырэктара – галоўнага рэдактара могуць прымяняцца тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымка), пра што заяўнік апавяшчаецца да пачатку асабістага прыёму.


Палітыка рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом «Звязда» ў адносінах да апрацоўкі персанальных дадзеных

План мерапрыемстваў па барацьбе з карупцыяй на 2023 г.


Пасяджэнне камісіі па процідзеянні карупцыі адбылося 10 кастрычніка ў 10:00. Па адрасе г. Мінск вул. Б. Хмяльніцкага 10А, канферэнц-зала.

Квартальнае пасяджэнне камісіі па процідзеянні карупцыі па выніках работы за 1-ы квартал 2022 г. адбудзецца ў 15:00 13.04.2022. Па адрасе г. Мінск вул. Б. Хмяльніцкага 10А, канферэнц-зала.


22 студзеня 2019 года адбылося пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі (барацьбе з карупцыяй) у рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда". Быў распрацаваны план мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" на 2019 год.

3 красавіка 2019 адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" па выкананні плана мерапрыемстваў па барацьбе з карупцыяй у першым квартале 2019 г.

9 ліпеня 2019 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі  па пытаннях выканання плана мерапрыемстваў у рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" на 2019 год і стане антыкарупцыйнай дзейнасці.

24 снежня 2019 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі. Былі падведзены вынікі працы па супрацьдзеянні карупцыі ва ўстанове за 2019 год і стане антыкарупцыйнай дзейнасці.

6 красавіка 2020 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі. Былі падведзены вынікі працы па супрацьдзеянні карупцыі ва ўстанове за І квартал 2020 года.

7 ліпеня 2020 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі. Былі падведзены вынікі працы па супрацьдзеянні карупцыі ва ўстанове за ІІ квартал 2020 года.

23 кастрычніка 2020 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі. Былі падведзены вынікі працы па супрацьдзеянні карупцыі ва ўстанове за ІІІ квартал 2020 года.

12 красавіка 2021 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда" па выкананні плана мерапрыемстваў па барацьбе з карупцыяй і стане антыкарупцыйнай дзейнасці. (Пратакол №2 ад 12.04.2021)

2 ліпеня 2021 года адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Выдавецкі дом "Звязда". Былі падведзены вынікі працы па супрацьдзеянні карупцыі ва ўстанове за ІІ квартал і першае паўгоддзе 2021 года. (Пратакол №3 ад 02.07.2021).

Месца пасяджэння: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 5 паверх, канферэнц-зала.

30 снежня 2022 адбудзецца пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянню карупцыі «Выдавецкага дома» Звязда» па адрасе г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 5 паверх, канферэнц-зала

21 красавіка.2023 у 12:00 адбудзецца пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў Выдавецкім доме «Звязда» па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10А, канферэнц-зала.

14 ліпеня 2023 ў 12:00  адбудзецца чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў Выдавецкім доме «Звязда» па выніках работы за ІІ квартал па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10А, канферэнц-зала.

15 кастрычніка 2023 ў 12:00  адбудзецца чарговае пасяджэнне камісіі па супрацьдзеянні карупцыі ў Выдавецкім доме «Звязда» па выніках работы за ІІI квартал па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10А, канферэнц-зала.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццё Віцебскай спецыяльнай школы-інтэрната. Дзень інвалідаў адзначаюць у Беларусі

Жыццё Віцебскай спецыяльнай школы-інтэрната. Дзень інвалідаў адзначаюць у Беларусі

Кожны дзень тут, як і ў звычайнай школе, праходзіць па раскладзе.

Грамадства

«Куток надзеі» для безгаспадарчых сабак

«Куток надзеі» для безгаспадарчых сабак

Як валанцёрскі рух падтрымлівае чатырохлапых «сяброў».

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам трэба звярнуць увагу на знакі, якія пасылае лёс.