Вы тут

Каробчыцы

Начны забег прайшоў на Гродзеншчыне
0 993

Начны забег прайшоў на Гродзеншчыне

Юбілейны «Каробчыцкі Алімп» сабраў больш за 300 аматараў бегу.

0 1286

«Гуды» ў Каробчыцах

Таленты з Беларускага таварыства інвалідаў па зроку спявалі, танчылі і паказвалі мастацкія вырабы

0 989

Су­стрэ­ча ў Ка­роб­чы­цах

Дню Не­за­леж­нас­ці Бе­ла­ру­сі і 70-й га­да­ві­не вы­зва­лен­ня на­шай кра­і­ны ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў бы­ла пры­све­ча­на ўжо