Вы тут

педагагічны ўніверсітэт

0 883

75 гадоў Мазырскаму дзяржаўнаму педагагічнаму ўніверсітэту імя І. П. Шамякіна*

З гэтай датай калектыў павіншаваў кіраўнік краіны.

0 2223

Ці ўдалося прыцягнуць у педагогіку матываваных абітурыентаў?

Вынікі апошняга набору першакурснікаў былі разгледжаны на савеце БДПУ.

0 664

«Чакаем павышэння прахадных балаў у педагагічным універсітэце»

«Кож­ны сту­дэнт-пер­ша­курс­нік на­шай ВНУ бу­дзе за­бяс­пе­ча­ны мес­цам у ін­тэр­на­це», — па­абя­цаў пад­час ан­лайн-кан­фе­рэн­цыі на