Вы тут

Пінск

Пом­нік-скар­бон­ка
0 533

Пом­нік-скар­бон­ка

Не­звы­чай­ная скульп­тур­ная кам­па­зі­цыя ў го­нар бяз­до­мных жы­вёл з'я­віц­ца ў Пін­ску

Лі­нія пра­стой­вае, даў­гі рас­туць
0 392

Лі­нія пра­стой­вае, даў­гі рас­туць

Пін­скі за­вод штуч­ных скур даў­но ад­чу­ваў фі­нан­са­выя цяж­кас­ці з‑за не­ста­біль­най вы­твор­час­ці.

Пад­лет­ка за­ва­лі­ла зям­лёй
0 489

Пад­лет­ка за­ва­лі­ла зям­лёй

Як па­ве­да­міў ка­рэс­пан­дэн­ту га­зе­ты га­лоў­ны ўрач Пін­скай цэнт­раль­най па­лі­клі­ні­кі Сяр­гей

Уцеч­ка ма­зу­ту лік­ві­ду­ец­ца
0 250

Уцеч­ка ма­зу­ту лік­ві­ду­ец­ца

На мі­ні-ЦЭЦ «За­ход­няя», якая зна­хо­дзіц­ца ў Пін­ску, у вы­ні­ку па­ры­ву тру­бы вы­цек­ла вя­лі­кая коль­касць ма­зу­ту.

Водная дарога ў Еўропу
0 248

Водная дарога ў Еўропу

У Пінску праходзіць рабочая сустрэча экспертаў аргкамітэта ўстаноўчай канферэнцыі па пытаннях развіцця воднатранспартнага злучэння Дняпро — Вісл

Прыслухацца да таго, што кажуць дзеці
0 507

Прыслухацца да таго, што кажуць дзеці

«Любое грамадства павінна ставіцца да моладзі, як да свайго самага каштоўнага капіталу». Гэты пастулат ААН ва ўсе часы гучыць актуальна.

«Амкадор-Пінск»: НА ЎЗРОЎНІ СУСВЕТНЫХ АНАЛАГАЎ
0 444

«Амкадор-Пінск»: НА ЎЗРОЎНІ СУСВЕТНЫХ АНАЛАГАЎ

У нашай краіне, бадай што, не знойдзеш такога чалавека, які б не чуў нічога пра гэтае прадпрыемства ці не бачыў яго прадукцыю.

Візітная картка горада над Пінай
0 299

Візітная картка горада над Пінай

Беларуская чыгунка падвяла вынікі штогадовага рэспубліканскага агляду санітарнага стану і добраўпарадкавання чыгуначных вакзалаў краіны.

З кнігай — праз вякі
0 361

З кнігай — праз вякі

Работа па прапагандзе кнігі не скончылася з завяршэннем Года кнігі ў пярвічных арганізацыях грамадскага аб'яднання «Белая Русь» горада Пінска.

Пінскі варыянт
0 412

Пінскі варыянт

Пінск часта называюць сталіцай Палесся. І ў гэтым ёсць свая праўда. Больш за дзевяць дзесяцігоддзяў стаіць горад над Пінай.

Чыпсуюць усе!
0 499

Чыпсуюць усе!

Сёння адзначае свой "дзень народзінаў" пагарджаны дыетолагамі ўсяго свету, затое ўлюбёны многімі людзьмі прадукт — чыпсы.

Зрабіце мары — мэтамі!
0 494

Зрабіце мары — мэтамі!

Кожны чалавек марыць. Некаторыя могуць займацца гэтым не тое, што гадзінамі, а нават днямі. Ёсць людзі, якія мараць усё жыццё.