Вы тут

выпускнікі

1 1755

Галоўнае — не балы на ЦТ, а матывацыя на атрыманне прафесіі?

Для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні зарэгістравалася каля 101 тысячы чалавек.

0 7817

Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь - 25 гадоў

Круглы стол прайшоў у Выдавецкім доме "Звязда"

0 494

Адзінаццацікласнікаў праэкзаменуюць па гісторыі Беларусі

У на­ступ­ным на­ву­чаль­ным го­дзе ў вы­пуск­ні­коў 11‑х кла­саў з'я­віц­ца но­вы аба­вяз­ко­вы эк­за­мен.

0 721

Жыццёвая прыступка — рабочая прафесія

 Ліпень, гарачая пара не толькі для хлебаробаў, але і для выпускнікоў школ.