Вы тут

выпускнікі

0 460

Адзінаццацікласнікаў праэкзаменуюць па гісторыі Беларусі

У на­ступ­ным на­ву­чаль­ным го­дзе ў вы­пуск­ні­коў 11‑х кла­саў з'я­віц­ца но­вы аба­вяз­ко­вы эк­за­мен.

0 680

Жыццёвая прыступка — рабочая прафесія

 Ліпень, гарачая пара не толькі для хлебаробаў, але і для выпускнікоў школ.