Вы тут

міністэрства па надзвычайных сітуацыях

Як засцерагчы аўто ад пажару?
0 846

Як засцерагчы аўто ад пажару?

За мінулы год аўтамабілі ў краіне гарэлі 388 разоў.

У сталіцы жанчына забралася на вежавы кран
0 908

У сталіцы жанчына забралася на вежавы кран

Яна пратэставала супраць зносу дома.

Як Беларусь перажыла першы снегапад
0 902

Як Беларусь перажыла першы снегапад

Затораў на аўтамабільных дарогах зарэгістравана не было.

У сталіцы яскрава адзначылі Дзень пажарнай службы
0 2016

У сталіцы яскрава адзначылі Дзень пажарнай службы

Паназіраць за святам у сталічным парку імя Горкага сабраліся некалькі тысяч людзей. 

Вырашальны кірунак
0 949

Вырашальны кірунак

20 гадоў Генадзь Мішчук адпрацаваў пажарным-ратавальнікам на сваёй роднай Маларытчыне.

Заўж­ды га­то­выя да­па­маг­чы
0 406

Заўж­ды га­то­выя да­па­маг­чы

У мі­ну­лую су­бо­ту цэнтр Мін­ска стаў свое­асаб­лі­вай пля­цоў­кай для прэ­зен­та­цыі служ­бы, якая за

Па­жар на ко­лах
0 630

Па­жар на ко­лах

Ад уз­га­ран­ня не за­стра­ха­ва­ны ні ста­рэнь­кія «жы­гу­лі», ні но­вая ін­ша­мар­ка

Мяс­цо­выя іні­цы­я­ты­вы бу­дуць пад­трым­лі­вац­ца
0 816

Мяс­цо­выя іні­цы­я­ты­вы бу­дуць пад­трым­лі­вац­ца

— Су­пра­цоў­ніц­тва з бе­ла­рус­кім ура­дам у пы­тан­нях пе­ра­адоль­ван­ня на­ступ­стваў чар­но­быль­