Вы тут

аграсядзіба

0 2858

Што адбываецца з мясцовым турызмам?

Лепшая рэклама — уласны вопыт і ўражанні.

0 1986

У ваколіцах Белавежскай пушчы актыўна развіваецца сельскі турызм

Камянеччына - лідар па колькасці аграсядзіб на Брэстчыне.

0 1758

Валожынскі раён стаў тэрыторыяй эканомікі ведаў

Больш за 30 аграсядзіб, зялёны маршрут «Валожынскія гасцінцы», экамузеі і мастацкія галерэі.

0 1787

У Карэвічах ў аграсядзібе стварылі творчую майстэрню для інвалідаў

Яны гасцююць тут два дні ў тыдзень.

0 1403

На Лёзненшчыне гаспадыня аграсядзібы стварыла экалагічную сцежку

Віцебская вобласць — лідар у краіне па колькасці прыватных сядзіб, дзе прымаюць турыстаў. 

0 2418

Сямейная пара аднавіла помнік культуры і стварыла тут аграсядзібу

Лёс старога млына прадвызначыла прырода. 

0 1722

Рахманы заапарк

Карына Філяніна, жыхарка вёскі Зарачаны Пухавіцкага раёна, марыць пра свой міні-заапарк, у якім будуць утрымлівацца свойскія птушкі і жывёлы.

0 1300

Карабель вікінгаў адчаліць... з Зарэчнай вуліцы

Гаспадары кобрынскіх аграсядзіб аб'ядналіся ў справе аднаўлення гісторыі, культуры і абрадаў свайго краю

0 1672

Над возерам...

З вяс­ко­ва­га ту­рыс­тыч­на­га біз­не­су мож­на жыць, ка­лі гэ­тым усур'­ёз зай­мац­ца», — лі­чыць Ана­толь Мі­ніч, гас­па­дар ся­дзі­бы «Азёр

0 807

Буй­ніц­кі заа­сад — на YouTube

На тэ­ры­то­рыі са­ма­га пры­ваб­на­га ту­рыс­тыч­на­га аб'­ек­та Магілёўшчы­ны пла­нуюць па­бу­да­вац