Вы тут

геаграфія

ЦТ па геаграфіі плануюць напісаць 498 абітурыентаў
0 1101

ЦТ па геаграфіі плануюць напісаць 498 абітурыентаў

Выпрабаванне пачнецца па ўсёй краіне адначасова — у 11.00.

«На хвалях лёсу» смаргонскай настаўніцы
0 1394

«На хвалях лёсу» смаргонскай настаўніцы

У Маладзечна выйшла ў свет паэтычная кніга смаргонскай настаўніцы Ірыны Гаевай «На хвалях лёсу».

Памяці лепельскага краязнаўца
0 969

Памяці лепельскага краязнаўца

У пандэмічны час весткі пра смерць знаёмых табе людзей далёка не рэдкія. І ўсё ж... 

0 1590

Тэст: Угадай беларускі горад па здымку з космасу!

Цікавая віктарына для знаўцаў беларускай геаграфіі.

0 1143

Царскі падарунак

Экс­па­зі­цыю му­зея зем­ля­знаў­ства геа­гра­фіч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ па­поў­ні­лі бра­зіль­скія жэ­о­ды (аме­тыс­ты).

0 1000

Аду­ка­цыя + геа­гра­фія = пе­ра­мо­га

Вы­клад­чык Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та На­тал­ля Са­ла­губ пе­ра­маг­ла ў кон­кур­се на­ву­ко­вых пра­ек­таў, які пра­