Вы тут

Дудуткі

У Дудутках запусцілі вятрак
0 5199

У Дудутках запусцілі вятрак

Дудуткаўскі млын — сапраўдны помнік драўлянага дойлідства і адзіны ў краіне «жывы» вятрак.

0 3585

Што паглядзець у Дудутках?

Апынуцца ў мінулым, каб даведацца пра жыццё беларускай шляхты і заняткі нашых продкаў. 

0 1156

«Наш Грун­вальд»

Фотафакт: 19-20 лі­пе­ня ад­быў­ся VІ між­на­род­ны фес­ты­валь ся­рэд­ня­веч­най куль­ту­ры і му­зы

0 1313

На Грунвальд! Са сваімі палаткамі

У на­шай су­сед­кі Поль­шчы га­да­ві­на Грун­валь­дскай біт­вы заў­сё­ды шы­ро­ка ад­зна­ча­ец­ца.